De Route naar jouw Talent

De Route naar jouw Talent

Iedereen heeft talent. Organisaties ondersteunen om de talenten van hun medewerkers in kaart te brengen, daar worden wij helemaal warm van. Eind vorig jaar kregen we de vraag van KLM om hen te ondersteunen in het ontwerpen van en voorbereiden op een dag waarin 4500 stewards en stewardessen kennis maken met de waarderende benadering en hun talent. Ja natuurlijk, graag,  zeiden we !

Vorig jaar werkten we erg hard aan het voortraject van de dag met als titel: ‘De route naar jouw talent’. We wilden de deelnemers op voorhand prikkelen, nieuwsgierig en enthousiast maken en tegelijkertijd al een eerste zicht bieden op hun talenten. Daartoe formuleerden we bij elk van de 39 talenten die beschreven staan in de ‘Ik kies voor mijn talent – toolbox’ drie krachtige stellingen en lieten we de hand van een professioneel cartoonist bij elke stelling een cartoon tekenen. Het resultaat is ontzettend krachtig geworden, de talenten zijn zo herkenbaar en to the point weergegeven dat ze voor iedereen tot leven komen. De cartoons versterken het beeld van de talenten, bij enkele doordat ze zo hilarisch zijn dat een lach niet te onderdrukken is, bij andere juist omdat ze precies kenbaar maken wat essentieel is bij het betreffende talent.

De stewards en stewardessen van KLM krijgen nu in de aanloop van hun dag de cartoons te zien waarbij ze kunnen aangeven in welke mate die voor hen herkenbaar zijn. Dat levert hen hun boardingpass voor de talent-dag op, hun toegangsbewijs voor de dag. Bij aankomst wordt hun boardingpass gescand worden en ontvangen zij de 7 talenten die voor hen het meest herkenbaar waren als stempel in hun paspoort voor de dag.

Vorige week gingen we aan de slag met de interne trainers, zij begeleiden de talent-dag gedurende de komende twee jaar. Wanneer we mensen wegwijs maken in hoe ze anderen kunnen ondersteunen om hun talenten te ontdekken, is het in onze beleving het krachtigst om te starten met een eigen ervaring. Ontdek de talenten van anderen, begin bij jezelf. Het werd ons snel duidelijk dat het voortraject en de talentenpaspoorten ertoe leiden dat de juiste stemming voor de dag gezet was. Nieuwsgierigheid ! Wat volgde was een dag vol waarderende, onderzoekende, niet-oordelende gesprekken over talent, hefbomen en oplossingen voor dingen waar je geen talent voor hebt. De dag vloog voor ons allen voorbij en vol energie gingen we naar huis: het was een geweldige dag.

De energie, prikkeling en nieuwsgierigheid die we creëerden door het voortraject vol cartoons: daar wilden we meer mee doen ! Vandaar dat we volop aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van onze eerste eigen talenten app. Een app waarin ook jij alle cartoons en stellingen de revue kan laten passeren, kan beoordelen of die cartoons uit jouw leven gegrepen zijn of juist niet en als resultaat je eigen talentenpaspoort bemachtigd. Zo willen we voor iedereen de route naar zijn talent toegankelijk maken. We houden je op de hoogte !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>