Luk Dewulf over Burn-Out in ‘Zevende Dag’

Mensen die een risico lopen op energieverlies en een burn-out zijn over het algemeen toppers. Mensen met een hele hoge motivatie. Die het werk zien als belangrijkste bron voor zelfrealisatie. Dat maakt hen kwetsbaar. Vooral als ze zich niet gezien, erkend en gewaardeerd voelen in wie ze zijn en wat ze doen. Want dan gaan ze zich nog harder inzetten. Of ze gaan ertegen vechten. En dat gevecht kost veel energie.

‘Beste baas, doe iets aan de heersende burn-outboom’. Onder die kop verscheen deze week een opiniestuk van tv- en radio-presentatrice Erika Van Tielen, en dat was een boodschap die is blijven hangen. Van Tielen had het vooral over het gebrek aan respons van leidinggevenden over haar werk, de feedback die je nodig hebt om het allemaal ‘gebolwerkt’ te krijgen. Behalve het gebrek aan schouderklopjes zijn er nog meer oorzaken voor het stijgend aantal gevallen van burn-out: hoge werkdruk, permanente beschikbaarheid via de moderne elektronische media, of een hang naar perfectionisme van de werknemer. Vraag is: wat doe je eraan? Werkgevers hebben er ook geen belang bij dat een medewerker zes maanden uitvalt om te herstellen van een burn-out. Maar hoe zie je dat  tijdig aankomen dat een situatie uit de hand loopt, en wat zijn goede strategieën om hiermee om te gaan? Een debat met blogger en ervaringsdeskundigeMaarten De GendtTina Stroobandt (bedrijfsleidster Jusbox), Karel Van Eetvelt (gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Luk Dewulf, coauteur van het boek ‘Help! Mijn batterijen lopen leeg!’.

Bekijk het fragment op de website van deredactie.be

Related Posts

No related posts found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>