Niel Van Meeuwen

Competentie- management (sturen op basis van tekorten) en talentontwikkeling (ontwikkelen op basis van sterktes) zijn complementaire invalshoeken. Een eenzijdig perspectief doet geen recht aan organisaties noch aan medewerkers. De ontwikkelingen die zich nu in organisaties voordoen, kunnen niet van- uit één invalshoek beantwoord worden. Al is het maar omdat organisaties zich voor tegenstrijdige eisen geplaatst zien: enerzijds is efficiëntie en kostenbeheersing belangrijk, anderzijds is innovatie een nadrukkelijke eis van de omgeving. We zien daarom een belangrijke uitdaging in het integreren van beide perspectieven in de HRD-praktijk. Niel Van Meeuwen gaat in zijn lezing dieper in op de verbinding tussen deze twee invalshoeken en hoe je dit op een goede manier ‘organiseert’. Hij gebruikt daarbij heel wat praktijkvoorbeelden en inspirerende praktijken die vandaag al werken.

Daarnaast gaat Niel tijdens zijn lezingen in op de verbinding tussen technologie en nieuwe media aan de ene kant, en het werken vanuit talenten aan de andere kant. Sociale media als Twitter, Facebook, Quora zijn dus niet alleen leuk of een trend. Het stelt ons in staat om op een snelle en efficiënte manier waardevolle online verbinding en te bouwen en te onderhouden. Deze toepassingen manifesteren zich bovendien ook steeds krachtiger in de manier waarop we werk organiseren, omdat we kunnen leren hoe we in toenemende mate in organisaties gaan samenwerken, communiceren en kennis gaan delen. En het is net het talent van mensen dat hierdoor krachtig kan aangesproken worden.

Niel Van Meeuwen is als adviseur verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company.  Zijn passie voor leren en ontwikkelen heeft hij opgedaan in het jeugdwerk, waar hij jarenlang als vormingsvrijwilliger actief was. In mijn werk ben ik vooral bezig met het ontwerpen van innovatieve leer- en werkvormen die ‘net iets anders’ zijn en daardoor mensen prikkelen en nieuwsgierig maken. Door deze nieuwsgierigheid onstaat dan een krachtige voedingsbodem voor een beklijvend leerproces. Het opzetten en begeleiden van een leertraject op maat is daar een mooie toepassing van. Daarbij maak ik graag gebruik van nieuwe technologie, multimedia, web 2.0., beeld, spelvormen… om ervaringen als basis voor intens leren te creëren en als instrument om kennis te ontwikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>