Op weg met Talent

Op weg met Talent

Hoe motiveer je jongeren die schoolmoe zijn? Wat doe je met jongeren die dreigen uit te vallen? Hoe voorkom je dat iemand voor goed de school verlaat?

Om een antwoord te bieden op deze vragen werd vanuit de werkgroep ”risicojongeren” van het LOP SO Leuven, Ris-k opgestart. Het Ris-k project wil op basis van succeservaringen inzichten en kennis opbouwen die inspirerend zijn voor een beleid en praktijk gericht op ‘inclusie’ en positieve schooldeelname voor allen.

Het einddoel is niet zozeer de graad of diploma dat deze jongeren behalen. Wel gaat het om de zelfgekozen plaats die zij in de maatschappij opnemen en dat ze zich goed in hun vel voelen. Dat deze jongeren een lange weg doorlopen vooraleer ze dit doel bereiken, zal geen verrassing zijn. Problemen op school staan vaak in verband met problemen op andere domeinen. Het is dan ook een feit dat er voor elk succesverhaal minstens één terugvalverhaal is.  Door in gesprek te gaan met deze jongeren brengen wij (in samenspraak met Ris-k) hun talenten in kaart. De dieptepunten die deze jongeren hebben ervaren en soms nog ervaren bieden een aanknopingspunt om inzicht te krijgen in de talenten die hen uit hun dal gekregen hebben. Deze inzichten in hun talenten bieden  dan ook een houvast wanneer het opnieuw dreigt mis te gaan.  Hierdoor leren jongeren bouwen op zichzelf. Hoe dit verder afloopt horen jullie nog wel…

Related Posts

No related posts found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>