Over de TalentPraktijk

Over de TalentPraktijk

De voorbije jaren heeft het thema talent en talentontwikkeling ons niet losgelaten. Dat komt omdat we er steevast in geloven dat het losmaken van ‘kracht’ en ‘talent’ de motor is voor verandering, vernieuwing en voldoening.  In het werken met onze klanten hebben we daarin de voorbije jaren heel krachtige praktijken van talentontwikkeling waargemaakt en heeft het ons echt geholpen in het professionaliseren rond het thema. Wat is talent? Heb ik talent? Wat zijn mijn talenten? Hoe kunnen we als organisatie meer talentgericht gaan werken? Hoe kunnen we als school onze kinderen aanmoedigen in hun talenten? Hoe kan ik in mijn werk mijn talenten inzetten? … Het zijn allemaal vragen waar we de voorbije jaren heel wat expertise en ervaring hebben in opgebouwd.

Het thema talent sluit aan bij de stroming van de positieve psychologie en het waarderend onderzoek dat een ander perspectief biedt om naar de wereld te kijken dan we gewoon zijn of waren. Weg van het denken in termen van tekorten, problemen en dat wat moeilijk loopt. Naar de dingen die er al zijn, de kracht die er is en het potentieel dat aangeboord kan worden. Die omslag in perspectief is iets waarvan wij voelen dat we er aan toe zijn, dat er vraag naar is en dat mensen er vandaag al mee aan de slag zijn. Net als wij.

Vandaar is het onze wens om de activiteiten en ervaring die we al die jaren ontwikkeld hebben, en die bijdragen tot die omslag, te kunnen bundelen. Om een platform te maken waarop we ons aanbod rond het thema talent samenbrengen, het in de verf zetten en verder uit bouwen. Vanuit de ambitie om het werken met talent in organisaties en in het onderwijs naar een ‘next level’ te brengen. We streven naar duurzame impact door op verschillende sporen in te zetten.

We stonden zelf wel even te kijken van het ruime aanbod dat we intussen al kunnen bieden aan kinderen, volwassenen, teams, organisaties, scholen, … We zijn nieuwsgierig naar de vragen die het lezen van deze website bij jullie zullen oproepen en hopen daardoor ons aanbod samen verder te versterken.

‘Hoe zou het zijn mochten we allemaal aandacht hebben voor ieders talent en daarover in dezelfde taal spreken ?’ is de vraag die ons bezig houdt. Walt Disney zegt: ‘If you can dream it, you can do it’. Voilà, de eerste stap is gezet !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>